top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
YMAHA MUSIC SCHOOL 2016.png

Od roku 1996 vyučujeme hudební programy pro děti, mládež a dospělé

O nás

O naší škole

Naše škola vyučuje již od roku 1996 hudební obory v Českých Budějovicích, Táboře, a v Písku.

V naší hlavní českobudějovické škole v centru města Na Sadech 15 vyučujeme v samostatné třípatrové budově s učebnami, čekárnou s recepcí a dvěma koncertními sály.

Plocha více než 500m2 tvoří ideální zázemí výuku dětí, mládeže a dospělých.

Českobudějovická Yamaha Music School je řazena na základě svých dlouholetých výsledků mezi nejvýznamnější Yamaha školy v Evropě.

Nabízíme všechny dostupné licencované Yamaha učební programy.

Výuka probíhá v přátelské atmosféře, základem je rozvoj hudebních dovedností našich žáků a společná radost z hudby. 

Běžnou součástí výuky jsou i vystoupení v koncertním sále se skvělým multimediálním zázemím.

Programy pro děti předškolního věku

Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní prožívání hudby tvoří nedílnou součást dětského vývoje. Už batolata a děti předškolního věku mají radost ze společného prožívání hudby. Prostřednictvím věkově přiměřených hudebních aktivit získávají naši nejmenší své první hudební zkušenosti. Kromě toho se díky hudebním aktivitám zcela přirozeně rozvíjí i jejich řečové předpoklady, rozumové schopnosti a kolektivní prožívání hudby formuje sociální vztahy.

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, navíc dosahují prokazatelně lepších výsledků v pozdějším procesu učení.

Učební programy

Programy pro děti, mládež a dospělé

Výuka instrumentálních programů probíhá v přehledných skupinách. Účastníci se společně učí repertoár nejrůznějších hudebních stylů.

Kromě zvládnutí samotné techniky hry na nástroj a rozvoje hudebního sluchu je kladen důraz na instrumentální souhru a improvizaci.

Při vyučování se používají kromě učebnic i USB flash s profesionálními doprovody ke skladbám, které podporují hravou formu učení a slouží jako motivace pro domácí opakování.